sobota, czerwiec 15, 2024
Dziewczyna z Pomocniczej Służby Kobiet składa kwiaty na grobie poległego żołnierza.

Poniżej zamieszczamy listę żołnierzy z dawnego i obecnego powiatu bocheńskiego poległych i zmarłych w walce z Niemcami przy boku aliantów. Większość z nich spoczywa na cmentarzach wojennych na obczyźnie. Nie jest to na pewno kompletny wykaz, dlatego liczymy na współpracę osób odwiedzających portal Historia Ziemi Bocheńskiej w zbieraniu i udostępnianiu wszelkich informacji dotyczących wymienionych żołnierzy, a także wszystkich, którzy na tej liście nie znaleźli się.

Cześć ich pamięci!

Dane podane są w następującej kolejności:  Nazwisko i imię, stopień, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zgonu, kraj, cmentarz i lokalizacja grobu

Francja 1939 – 1940

Kalczyński Jerzy Kazimierz, ppor., 17.06.1901, Bochnia; 18.06.1940, Thouars, Francja

Mucha Józef Ignacy, kpt., 17.05.1904, Okulice, pow. Bochnia; czerwiec 1940, poległ we Francji

Norwegia - Narwik 1940

Popielak Aleksander, st. strz., 06.02.1905, Bochnia; Narwik, Norwegia, C. Skole-Haakwik.

Francja 1941- 1946

Osika Stefan, strz., 11.11.1923, Leszczyna, pow. Bochnia; 05.09.1946, La Valette, Francja 

Szwajcaria 1940 – 1946

Kicka Henryk, strz., 09.01.1912, Bratucice, pow. Bochnia; 30.08.1943, Leysin, Valais, Szwajcaria

Pląder Tomasz, kan., 15.02.1909, Drwinia pow. Bochnia;  25.11.1945 Wiesendangen, Zürich, Szwajcaria

Strączek Walenty, kan., 12.02.1904, Bytomsko pow. Bochnia; 03.10.1942, Gebenstorf Aargau, Szwajcaria, Gemeindefriederhof, grób 504

Szczepański Tadeusz, kpt., 25.04.1902 Bochnia; 31.01.1945 Wängi (Thurgau), Szwajcaria

 

Dowództwa i Oddziały w Wielkiej Brytanii  1940 – 1946

Łapczyński Bolesław, st. saper, 18.03.1914 Boczów, pow. Bochnia; 09.04.1943, Edynburg, Szkocja, Corstorphine Hill, gr. B 1363/II

Łazarski Stanisław, ppor., 27.04.1908, Okulice pow. Bochnia;  30.08.1944 Catterick  Camp, Hipswell, Wielka Brytania, MC, gr. 23

Michurski Albin, plut., 15.02.1897 Bochnia; 08.03.1946 Whitchurch, Wielka Brytania, CM, gr. A.M.S 23

Ratyński Feliks, strz., 28.03.1928 Wiśnicz Nowy, pow. Bochnia; 23.12.1941 Perth, Szkocja, CM Wellshill, gr. I.D

Ryszanek Władysław, ppłk. Dyplomowany, 11.09.1893 Bochnia; 08.03.1943 Rothesey, Wielka Brytania, CM gr. 7

 

Dywizja Pancerna 1943 – 1946

Grób chor. Władysława Flaszy na cmentarzu Lommel w BelgiiFlasza Władysław, chor., 22.05.1900, Bochnia; 29.09.1944, Lommel, Belgia,  CW, gr. II-A-6

Gąsiorek Władysław, strz., 11.02.1911, Gawłówek, pow. Bochnia; 16.08.1944, Langannerie, Francja, CP, gr. IV-F-12, Eks.

Grzyb Franiszek, st. strz., 28.10.1916, Krakuszowice pow. Bochnia; 02.11.1944, Beck, Holandia

Klęsk Józef, kapr., 18.01.1921, Zbydniów pow. Bochnia; 02.09.1944, Langannerie, Francja, CP gr. V-E-2 eks.

Kapera Edward, strz., 06.10.1919, Grabie pow. Bochnia; 14.08.1944, Langannerie, Francja, CP., gr. II-F-8. Eks.

Krawczyk Józef, kapr., 20.03.1906, Krzeczów p. Bochnia; 18.08.1944, Langannerie, Francja, CP., gr. V-D-8. Eks.

Radecki Tadeusz, st. strz., 28.09.1912, Dąbrówka pow. Bochnia; 5.10.1944 Lommel, Belgia, CW, gr. IV-A-6

Rosiek Władysław, strz., 3.02.1911, Trzciana pow. Bochnia; 29.11.1944 Lommel, Belgia, CW, gr. II-C-9

Struzik Stanisław, plut., 1.03.1914, Wrzępia pow. Bochnia; 10.09.1944, Lommel, Belgia, CW,     gr. III-E-8

Wiśnicki Jan, plut., 4.02.1914 Wiśnicz Nowy; 22.08.1944 Langannerie, Francja, CP gr. VI-C-5 Eks.

 

Brygada spadochronowa 1941 -1944

Machaj Piotr, kapr., 03.07.1920, Wyżyce pow. Bochnia; 12.07.1945, Fürstenau, Niemcy, CM

 

Armia Polska pod Dowództwem gen. Andersa w ZSRR 1941-1942

Bartysel Jakub, strz. (?) 1904, Bochnia; 10.04.1942, Guzar, CK gr. III-W-11

Bieniek Wawrzyniec, kan., 1.08.1914, Bratucice pow. Bochnia; 11.04.1942, S. Karmine, gr. 3-29

Cudejko Władysław, strz., 16.01.1915, Rajbrot pow. Bochnia; 15.08.1942, St. Kitab, CW

Dembasz Zdzisław, strz., 04.10.1921, Kolanów p. Bochnia; 20.03.1942, Kermine, CM, grób (?)

Gaik Wacław, st. strz., 20.(23).09.1916, Bochnia; 22.03.1942, Kenimech, CW, gr. 78-2

Gliński Bronisław, strz., 22.05.1908, Bochnia; 12.04.1942, Guzar, (?)

Jasionek Stefan, strz., 3.01.1915, Bochnia; 14.04.1942, Guzar, CK, Gr. III.W-16

Ludnowski Henryk, strz., 28.06.1909, Jodłówka pow. Bochnia; 01.07.1942, St. Kermine, CW gr. VI-A-61

Łysak Franciszek, chor., 07.07.1895, Bochnia; 29.12.1941, Guzar, CK (?)

Mruczuk Bolesław, strz., 14.06.1901, Wiśnicz, pow. Bochnia; 16.04.1942, Guzar, CK, gr. III.W-30

Oleksiuk Franciszek, st. strz., 08.10.1897, Uście Solne, pow. Bochnia; 08.03.1942, Kenimech, CW, (?)

Polowiec (Polowiecz) Józef, strz. (?)1911 (1919), Buczków, pow. Bochnia; 15.03.1942, Szachrisiabs, CW, gr. 30

Szlamka Piotr, wachm., 4.10.1904, Bochnia; 02.03.1942, Jungi Jul, CW.

Tabor Władysław, sierż., 15.07.1898, Kurów, pow. Bochnia; 16.03.1942, Kenimiech, CW gr. 53

Walczak Jan, szer., 03.07.1901, Łapczyca pow. Bochnia, 8.08 (07).1942, Guzar,  CW, gr. IX-C-1

Walasek Jan, strz., 03.07.1901, Łapczyca; 08.07.1942, Guzar, CK, gr. I.W-53

Więcek Andrzej, ppor., 22 (9).11.1905, Łapczyca; 20.03.1942, Czokpak, C. obozowy, gr. 10

Zając Czesław, por., 19.07.1884, Bochnia; 29.04.1942, Wrewskaja, CP, gr. 52

 

Baza ewakuacyjna w IRANIE  1942

Jaszczyński Czesław, uł., 25.04.1923, Kolanów pow. Bochnia; 30.08.1942, Pahlevi, Iran, CP, gr. 2, 3, 129

Janiczek Leon, st. strz., 01.08.1906, Kierlikówka pow. Bochnia; 24.10.1942, Teheran, Iran, CCK

Kempler Leon, kapr., 19.05.1906, Chrostowa pow. Bochnia; 30.10.1942, Teheran, Iran, CCK, dz. p., gr. 0.7.332

Kupczyk Henryk Franciszek, strz., 2.01.1904, Wiśnicz Nowy; 29.08.1943, Teheran, Iran, CCK, dz. p., gr. S.4.1369

Styczeń Jan, st. strz., (?) 1901, Bochnia; 09.04.1942, Teheran, Iran, CCK dz. p., gr. A.5.31

 

II Korpus środkowy Wschód Włochy – W. Brytania 1942 – 1946

Grób por. Stanisława Kicy poległego pod  Monte CassinoCzubek Ludwik, kapr., 28.02.1917, Bogucice pow. Bochnia; 09.08.1944, Loreto, Włochy, CP, gr. 15-D-13 Eks.

Grzymała-Piątkowski Jerzy Antoni marian, 27.01.1919, Bochnia; 27.08.1944, Bologna, Włochy, CP gr. 14-H-1. Eks.

Iwanowicz Stanisław, ppor., 18.10.1920, Bochnia; 12.05.1944, Monte Cassino, Włochy, CP, gr. 8-c-13. Eks.

Kijak Stanisław, ppłk. Dypl., 23.09.1898, Dąbrowa, pow. Bochnia; 28.11.1945, Bologna, Włochy, CP, gr. 8-A-11, Eks.

Kica Stanisław, por., 21.12.1915, Jodłówka pow. Bochnia; 12.05.1944, Monte Cassino, Włochy, CP, gr. 3-E-13, Eks.

Knobloch Wilhelm, strz. 08.03.1907, Dziewin, pow. Bochnia; 18.05.1944, Monte Cassino, Włochy, CP, gr. 1-F-10. Eks.

Klima Henryk, kan,, 3 (14). 03.1926, Wola Zabierzowska, pow. Bochnia; 03.10.1944, Bologna, Włochy, CP, gr. 1-A-2 Eks.

Kulas Alojzy, st. strz., 14.08.1944 Trześnia (?), pow. Bochnia; 03.12.1944, Casamassima, Włochy, CP, gr. 4-A-7 Eks.

Mączka Władysław, strz., 1.11.1908, Uście Solne pow. Bochnia; 08.08.1944, Loreto, Włochy, CP, gr. 5-A-4 Eks.

Mięso Stanisław, ppor., 26.04.1908 Kłaj pow. Bochnia; 26.07.1944, Loreto, Włochy, CP, gr. 10-B-14 Eks.

Nowak Jan, plut., 23.03. 1913, Cikowice pow. Bochnia; 31.01.1946, Bologna, Włochy, CP, gr. 8-e-5, Eks.

Obrał Antoni, kapr., 21.04.1915, Gierczyce, pow. Bochnia; 12.08.1944, Loreto, Włochy, CP, gr. 15-A-11, Eks.

Podsiadło Adam, plut., 08.12.1895, Wyżyce pow. Bochnia; 2.08.1943, Khanaquin, Irak, CW, gr. 8-H-10. Eks.

Skrzyński Jan, strz., 04.05.1908, Ostrów Szlachecki, pow. Bochnia; 12.05.1944, Monte Cassino, Włochy, CP, gr. 3-D-11. Eks.

Wrzyszcz Franciszek, wachm., 8.01.1902, Rajbrot, pow. Bochnia; 24.09.1944, Loreto, Włochy, CP, gr. 14-A-6. Eks.

Wicha Antoni, uł., 05.03.1908, Chodenice pow. Bochnia; 12.09.1945, Bologna, Włochy, CP, gr. 10-B-1. Eks.

Zawadzki Wojciech, st. sierż., 15.04.1899, Grodkowice pow. Bochnia; 8.01.1945, Kantara East, Egipt, CW, gr. 11-A-10          

 

Lotnictwo

kapral strz. Fojer HenrykBukowski Józef, plut – (?), 15.12.1913, Leksandrowa pow. Bochnia; 30.06.1944, Beauvilliers, Francja, (?)

Ciastoń Franciszek, kapr.-Sgt, 27.04.1916, Podłęże, pow. Bochnia; 23.09 (12.03).1943, Fulfort, W. Brytania, (?)

Desaga Witold Kamil, ppor. Pil., 11.10.1915, Wiśnicz Mały pow. Bochnia, 20.04.1940, Lyon, Francja, gr. K.II.4-13.

Fojer Henryk, kapr.-Sgt., 27.12.1922, Bochnia; 15(14).09.1943, (?)

Gawąd Stanisław, st. szer.-LAC, 12.07.1917, Bochnia; 2.10.1941, Newark, W. Brytania, gr. N.C.303

Gałat Kazimierz, ppor.-(?), 28.03.1920, Niepołomice pow. Bochnia; 25(26).07. 1944, Orleans, Francja, Le Grand Cim., gr. K.2.37

Kosturkiewicz Antoni, st. sierż. Pil.-Sgt., 16.01.1914, Bochnia; 11.07.1942, Newark, W. Brytania, gr. L.310.

Pankiewicz Adam, ppor. pil.-F/O, 19.11.1911, Bochnia; 29(30).01.1943, Kerfantros, Finisterre, Brest, Francja, gr. 46.8.14

Przybyłowicz Stanisław Józef, por. -(?), 17.11.1917, Bochnia; 6.05.1943, Hawarden, W. Brytania, gr. 4.g.54

Pyka Kazimierz, chor.-W/O, 5.09.1899, Bochnia; 9.11.1944, (?)

Twardowski Jan, kapr.-Sgt., 24.06.1922, Dziewin pow. Bochnia; 14.11.1943, Newark, W. Brytania, gr. J.320

Warchołek Bronisław, sierż. –F/Sgt., 29.09.1919, Stanisławice pow. Bochnia; 05.11.1945, (?)

 

Junacy

Skowronek Jan, 07.10.1926, Łąkta Dolna, pow. Bochnia, 14.07.1942, Guzar, ZSRR, CW, gr. II-W-56

Żołnierz wywiezieni po kampanii 1939 do ZSRR i tam zaginieni

Musiał Józef, kapr. (?)1899, Bochnia; (?) 1940, Kopyłów, obł. Archangielska

 

Wykaz skrótów

C -  cmentarz

CW - cmentarz  wojenny

CCK - cmentarz  cywilny katolicki

CM – cmentarz miejski

CP – cmentarz polski

BCW – brytyjski cmentarz wojenny  

(?) - dane nieznane

pow. - powiat  

g. - grób

dz. - działka

eks. – ekshumowany (nie oznacza to, że zwłoki zostały przeniesione do kraju. Ekshumacja mogła być związana z przeniesieniem z pierwotnego miejsca pochówku do wydzielonego grobu na cmentarzu)

Źródła:

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego - http://pism.co.uk/Docs/wpol52.pdf

http://www.polishwargraves.nl/

http://cmpi.fondazionemm2c.org/pl/

http://www.polishairforce.pl

https://www.findagrave.com/