sobota, kwiecień 20, 2024

Ziemia Bocheńska może poszczycić się wieloma bohaterami walk o niepodległość. Generałowie Czuma i Okulicki, bracia Jędrychowscy czy Krudowscy kojarzą się mieszkańcom regionu jako symboliczne postacie żołnierskiego czynu. Zanim powstały legiony, a młodziutki Leopold Okulicki czy bracia Muchowie do nich wstąpili, powstały konspiracyjne struktury Wojska Polskiego w postaci Związku Walki Czynnej i Polskiego Związku Wojskowego wraz z ich jawnymi strukturami w postaci Związku Strzeleckiego i Towarzystwa „Strzelec” oraz Polskich Drużyn Strzeleckich. Jednym z tych, którzy tworzyli zręby tego konspiracyjnego Wojska Polskiego był Józef Rybka z Cikowic.

W latach czterdziestych sowieckich pilotów myśliwskich nazywano „Sokołami Stalina”. W owych czasach „Ziutek Słoneczko”(przezwisko Józefa Stalina używane m.in. przez Marka Hłaskę) starał się być „ojcem” wszystkiego, co nowoczesne i spektakularne w sowieckiej armii, a szczególnie upodobał sobie lotnictwo. Stąd też piloci myśliwscy stali się szybko jego pupilami. Jeden z „Sokołów” zakończył swój lot w podbocheńskim Gawłówku.

Julian Migdał - mniej znany bojownik o wolną i niepodległą Polskę, żołnierz bocheńskich oddziałów AK. Szef wywiadu, a następnie kwatermistrz bocheńskiego obwodu AK. Z racji zamiłowania do sportu i działalności konspiracyjnej można go porównać z postacią Jana Kota, choć ten drugi była wybitnym pływakiem, a Migdał lekkoatletą. Obaj za to sporo wycierpieli z rąk UB.

Przedstawiamy opracowane przez R. Rybkę biogramy oficerów z listy ukraińskiej, którzy w maju 1940 r. zostali zamordowani i pochowani w Bykowni (dziś dzielnica Kijowa). Wszyscy pochodzili z Bochni i Ziemi Bocheńskiej lub byli związani z nią jako absolwenci Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Aresztowani we wrześniu lub październiku 1939 r. przez sowieckie NKWD i rozstrzelani w Bykowni. Ich nazwiska umieszczono na tablicy ofiar tego mordu znajdującej się na otwartym w 2012 r. polskim cmentarzu wojennym - "czwartym cmentarzu katyńskim".

Przedstawiamy krótkie biografie trzech oficerów związanych z podbocheńskimi Damienicami, którzy zginęli w kwietniu 1940 r. zamordowani przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Bykowni. Wszyscy  zostali upamiętnieni na tablicy katyńskiej w Damienicach, odsłoniętej 28.09.2013 r.

Porucznik, komendant obwodu Batalionów Chłopskich w Bochni, „opornik” powiatowy KOS, II zastępca komendanta obwodu AK.

To trochę mało znany bohater trudnego czasu niemieckiej okupacji. Miał 23 lata i zapowiadał się na dobrego lekarza i ofiarnego społecznika. Nikt się nie spodziewał, że brutalna rzeczywistość wojenna przedwcześnie zakończy jego życie w czeluściach szybu Floris bocheńskiej kopalni soli.

Postać Michała Łukaszewicza znana była do niedawna głównie mieszkańcom Trzciany, gdzie na cmentarzu parafialnym znajduje się jego grób. Sensacyjne odkrycie szczątków czołgu Vickers w przysiółku Działy i badania historyczne członków Grupy Poszukiwawczej Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Nowym Targu oraz Bocheńskiego Towarzystwa Historii Militarnej umożliwiły lepsze poznanie walk 10. Brygady Kawalerii na południowej bocheńszczyźnie i jej nieco zapomnianego bohatera. 17 września 2009 r., w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, na jego grobie uroczyście odsłonięto nową, poprawioną tablicę.

Żołnierz Września' 39, organizator struktur konspiracyjnych ZWZ i AK, dowódca III batalionu "Motyl". Jego dość przypadkowa śmierć była skutkiem fatalnej akcji innego oddziału partyzanckiego z okolic Bochni. Urodził się 3 VI 1912 r. w Chodenicach jako syn Jana i Katarzyny z Pałkowskich. Rodzina Kaczmarczyków znana była z tradycji patriotycznych i wojskowych. Jego ojciec zginął podczas działań wojennych I wojny światowej. Młody Jan chodził najpierw do szkoły powszechnej, a później gimnazjum w Bochni, gdzie w 1932 r. złożył maturę.