sobota, kwiecień 20, 2024

Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. Na jego obrazach i twórczości "ku pokrzepieniu serc" wychowało się już kilka pokoleń Polaków. Zapisał również ważną kartę w historii ziemi bocheńskiej, dzięki licznym wizytom w Nowym Wiśniczu i Bochni.

8 marca 1791 r. w dworze w Królówce koło Bochni przyszedł na świat późniejszy wielki polski poeta, prekursor romantyzmu w Polsce Kazimierz Brodziński. Swoje dzieciństwo i młodość spędził na ziemi bocheńskiej - w Królówce, Lipnicy i Rajbrocie. Jego pamiętniki pt. "Wspomnienia mojej młodości" są znakomitym źródłem historycznym i krajoznawczym miejsc, w których się wychowywał i dorastał.

Ten nieco zapomniany pisarz, wydawca, działacz polityczny i społeczny jest przykładem człowieka, który w swoim życiu przeszedł ewolucję od romantycznego szlachcica o staropolskich korzeniach do pozytywisty pracującego wytrwale na rzecz rozwoju galicyjskich miast i wsi. Jako pierwszy też barwnie i wnikliwie opisał Proszówki - podbocheńską wieś, w której się urodził  6 grudnia 1805 r.

Wybitny poeta, przez niektórych uważany za pioniera poezji renesansowej w Polsce. Urodził się na początku XVI wieku w Bochni. Pochodził z średnio zamożnej rodziny mieszczańskiej. Jego ojciec - też Stanisław - należał do cechu kowalskiego, przed 1528 r. został rajcą miejskim. Stanisław po ukończeniu bocheńskiej szkoły parafialnej, od 1519 r. odbywał studia wyższe na Akademii Krakowskiej. Tam mógł poznać twórczość tak znanych literatów i humanistów jak: Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Rej, Stanisław Hozjusz.