sobota, czerwiec 15, 2024

Obecność kultu Szymona z Lipnicy powszechna jest w codziennym życiu i krajobrazie jego rodzinnej miejscowości. Przejawia się w poświęconej mu świątyni, wizerunkach na wielu licznych w okolicy figurach i obrazach. Pośrodku rynku wznosi się jego statua, z której spogląda na swoich rodaków i im błogosławi. Kult Szymona jaśnieje w lipcowe nabożeństwa prowadzone w jego kościele jak i wieczornych pieśniach przy pomniku, uroczystościach odpustowych, czy modlitwach u jego grobu w bernardyńskiej świątyni w Krakowie.

Choć nie urodziła się w naszym regionie, to jednak z Bocheńszczyzną była związana i położyła zasługi dla jej rozwoju. Kinga (a właściwie Kunegunda) przyszła na świat 5 marca 1234 r. w Ostrzyhomiu, jako trzecia córka króla Węgier Beli IV i Marii, córki cesarza greckiego Teodora I. Już jako pięcioletnia dziewczyna została zaręczona z księciem Bolesławem, zwanym później Wstydliwym. Ślub mógł nastąpić dopiero w 1246 r. kiedy to Kinga skończyła 12 lat. Wtedy to po raz pierwszy wyprosiła u swojego męża złożenie rocznych ślubów czystości, które dwa lata później oboje przedłużyli dozgonnie. Wcześniej, bo w 1241 r., na ziemie polskie najechali Tatarzy, a książęca para schroniła się przed nimi na czeskich Morawach.