sobota, czerwiec 15, 2024

Nie tylko Bochnia wiele zawdzięcza Kazimierzowi Wielkiemu. Wdzięczni królowi powinni być także mieszkańcy Krzeczowa, Łapczycy, Lipnicy Murowanej, Rzezawy, Uścia Solnego i wielu innych wsi w okolicach Bochni. Choć nie wszyscy mogą być zadowoleni z faktu, iż ich miejscowości można też zaznaczyć na mapie różnych erotycznych przygód króla... Inna rzecz, że miłosne podboje władcy są często wyolbrzymiane, a niektóre miasta wręcz reklamują się jako miejsca rzekomych romansów władcy. 

Kazimierz Wielki w Bochni. Fotografia z widowiska historycznego z 2013 r..

Powszechnie przyjmuje się, że Kazimierz Wielki był dobroczyńcą naszego miasta, które za czasów jego rządów należało do największych i najbogatszych w Małopolsce. Nie przecząc oczywiście tej tezie, warto może jednak poznać jego faktyczne zasługi, a odrzucić funkcjonujące w świadomości bochnian mity.

Choć nie jest zaliczany do najwybitniejszych książąt i nie ma na swoim koncie spektakularnych sukcesów politycznych, to dla bochnian jest postacią szczególną. Dzięki niemu powstały tu bowiem kopalnia soli i miasto zorganizowane na prawie magdeburskim. Ustępujący popularnością królowi Kazimierzowi Wielkiemu, pozostaje Bolesław wciąż mało znany i niedoceniany...