sobota, czerwiec 15, 2024

Komputer i Internet to nie wszystko! Wszystkich zainteresowanych historią regionu bocheńskiego odsyłam do lektury książek i czasopism. Poniżej podaję spis ważniejszych pozycji, z których korzystałem przy opracowywaniu serwisu.

 • Acta Maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665). Opr. W. Uruszczak, Kraków 2004
 • Cz. Anioł, Lipnica Murowana. Przewodnik, Lipnica Murowana 2004
 • J. Banach, B. Banach, Parafia w Lipnicy Murowanej. Zarys dziejów od powstania do roku 1945, Lipnica Murowana 2005.
 • P. Bielak, Bochnia i okolice. Przewodnik turystyczny, Bochnia 2007
 • Bochnia. Dzieje miasta i regionu, pod red. F.Kiryka i Z.Ruty, Kraków 1980.
 • Cz. Blajda, Żegocina dawna i współczesna (w 700-lecie powstania wsi), Żegocina 1993.
 • A. Cetera, J.Okoński, Materiały do pradziejów prawobrzeża środkowego biegu Raby, [w:] Rocznik Bocheński, T. III 1995.
 • S. Bobulski, Sobolów. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Sobolów 1990.
 • S. Fischer, Wiśnicz Nowy. jego przeszłość i stan dzisiejszy, Warszawa 1967.
 • S. Fischer, Kazimierz Wielki i jego stosunek do Bochni i Bocheńszczyzny, Bochnia 1934.
 • Powiat bocheński, red. J.Flasza, Bochnia 2000.
 • J. Flasza, Piękno minione, utracone, niedoceniane... Krajobraz kulturowy powiatu bocheńskiego, Bochnia 2008
 • J. Flasza, Powiat bocheński. Miejsca, ludzie, zdarzenia, Bochnia 2010
 • J. Flasza, Bochnia. Przewodnik po mieście, Bochnia 1999.
 • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992
 • J. Flasza, Wędrówki do miejsc najbliższych [w:] Kronika Bocheńska, nr 10, październik 1999
 • J. Flasza, Rynek bocheński, Bochnia 1989.
 • J. Flasza, Pierwsi bocheńscy krajoznawcy, Bochnia 2007
 • Ł. Jasiński, M. Jasiński, R. Możdżeń, Fortyfikacje okresu II wojny światowej w okolicy Bochni, Tarnowskie Góry 2005
 • Kapliczka i zabytkowy dzwonek na chmury w Targowisku, pod red. M.Mąki, Kraków 2000
 • Kapliczki i krzyże przydrożne Ziemi Bocheńskiej, pod red. P. Skoczka, Proszówki 2009
 • J. Kęsek, Bochnia w latach konspiracji galicyjskich, Bochnia 1996
 • J. Kęsek, Bochnia i obwód bocheński w latach 1863-1864. W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Bochnia 2013
 • A. Majewski, Zamek w Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 1992.
 • M. Marcinowska, Dwór pełen barw, Nowy Sącz 1997
 • M. Morawczyński, Od Raby do Wisłoki - szlakami pióra, Tarnów 1996.
 • S. Nabielec, Chronów wieś ongiś szlachecka, Kraków 2001
 • Osiem wieków Trzciany, pod red. T. Olszewskiego, Trzciana 2012
 • J. Paprota, Bochnia i ziemia bocheńska. Podróż przez dzieje, Bochnia 2023
 • J. Paprota, Karczmy bocheńskie. Z dziejów gospodarki i obyczajowości miasta w okresie staropolskim, [w:] Rocznik Bocheński, T.III,1995.
 • J. Paprota, Z dziejów wsi i szkoły w Damienicach, Damienice 1999.
 • J. Paprota, Zamek i klucz wiśnicki do początków XVII wieku.[w:] Rocznik Bocheński, T.II,1994.
 • Ł. Piątkowska, Parafie Ziemi Bocheńskiej, Proszówki-Bochnia, 2004
 • R. Podsiadło, Niemieckie fortyfikacje Stellung a2 i ich przełamanie w styczniu 1945 r. Na linii Raby, Szreniawy i Pilicy, Kraków 2015
 • E. Polek, Lipnica Murowana (zarys dziejów do 1985 r.), Tarnów 1993.
 • M. Serafińska-Domańska, Nowy Wiśnicz w pobliżu zamku Kmitów i Lubomirskich, Tarnów 1986.
 • A. Stachoń, Wspólniczki diabła. Czarownice z Bochni, Wiśnicza, Uścia Solnego i okolicznych wsi, [w:] Rocznik Bocheński, T.III,1995
 • A. Stachoń, Mistrzowie igły. Kilka kart z dziejów bocheńskiego cechu krawieckiego w XVI i XVII stuleciu, Bochnia 2001
 • P. St. Szlezynger, Dawny kościół karmelitów bosych w Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 2000.
 • P. St. Szlezynger, Fara w Nowym Wiśniczu [w:] Rocznik Bocheński, T.II,1994
 • J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię)., Kraków 1893.
 • A. Tworek, Chełm i Przyrabie, Tarnów 1992.
 • T. Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni w czasach staropolskich, Bochnia 2003
 • T. Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772-1985, Bochnia 2013
 • T. Wojciechowski, Szkolnictwo bocheńskie do 1772 r. [w:] Studia i materiały do dziejów żup solnych, T. XXII (2002), s. 197-239
 • T. Wojciechowski, Reformacja w Bochni cz.1 [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, T. XV (2009), s. 33-76
 • T. Wojciechowski, Reformacja w Bochni cz. 2 [w:] Krakowski Rocznik Archiwalny, T. XVI (2010), s. 21-55
 • I. Zawidzka, Cmentarz żydowski w Wiśniczu, Bochnia 1987
 • I. Zawidzka, Miejsca święte dla wszystkich żyjących czyli rzzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni, Bochnia 1992
 • I. Zawidzka, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie bocheńskim, Bochnia 2005
 • J. Zinkow, Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej, Niepołomice 1995