wtorek, maj 21, 2024

Trzecia część relacji korespondenta "Kłosów" ze swojej wycieczki z Bochni do Lipnicy Murowanej w 1879 r. Tym razem autor opisuje drogę z Nowego Wiśnicza do Lipnicy i nocleg w tym miasteczku. Zachowano oryginalną pisownię.

W drugiej części relacji korespondenta czasopisma "Kłosy" z 1879 r., na chłopskim wozie wyjeżdżamy z Bochni i kierujemy się do Nowego Wiśnicza, który nie podniósł się jeszcze po straszliwym pożarze z 1863 r. W tym ubogim miasteczku, zachwycają autora jednak pozostałości magnackiej fortuny - zamek, klasztor zamieniony na więzienie oraz kościół parafialny z odnowionymi obrazami z czasów baroku. Zachowano oryginalną pisownię.

Przedstawiamy artykuł prasowy o kaplicy Matki Bożej Anielskiej na Murowiance, jaki się ukazał w dwóch numerach galicyjskiej gazety "Prawda" w 1896 r. W przystępny sposób opisuje historię powstania kaplicy oraz szybko rozwijający się pod koniec XIX wieku kult maryjny  na Murowiance. Pokazuje również, jakim "klimatycznym" miejscem było otoczenie kaplicy na czele ze słynnym źródełkiem.

W 1879 r. jeden z galicyjskich inteligentów, podpisany jako dr Antoni J., zamieścił w dość popularnym czasopiśmie społeczno-kulturalnym "Kłosy" obszerną relację ze swojej podróży z Bochni do Nowego Sącza. W pierwszym odcinku swojej "Wycieczki po Galicyi" opisuje Bochnię i jej mieszkańców, nie szczędząc im przy tym zarówno pochwał, jak i słów krytyki. Przytaczamy obszerne fragmenty tej ciekawej relacji, zachowując pisownię oryginalną autora.

Akt nadania praw miejskich Wiśniczowi przez Króla Polskiego Zygmunta III, z dnia 8 czerwca 1616 roku. Dosłowne tłumaczenie z języka łacińskiego na podstawie odpisu sporządzonego 30 października 1780 roku przez Urząd cyrkularny w Bochni. Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W przekładzie polskim Stanisława Fischera, opublikowany w 1983 roku przez Oddział Bocheński Towarzystwa Przyjaciół Książki. Tekst przygotował do druku Jan Flasza.