sobota, czerwiec 15, 2024

Spis treści

Publikujemy treść maszynopisu Jana Kaczmarczyka pseud. "Wik" (1897 – 1971). Poniższy kalendarz zdarzeń zawiera zanotowany  przez Autora spis wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej na terenie dawnego powiatu bocheńskiego. Autor był oficerem WP i instruktorem PW w Bochni do 1939 r., uczestnikiem kampanii wrześniowej, przywódcą wojskowej organizacji konspiracyjnej Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, a od lipca 1943 r. szefem kontrwywiadu bocheńskiego obwodu AK "Wieloryb".

Po wojnie członek Komisji Historycznej  Oddział ZBOWiD w Bochni, autor  ponad 50 audycji radiowych dotyczących okresu okupacji niemieckiej, emitowanych w latach 1966-68 w lokalnym programie. Ich treść w formie maszynopisów dostępna jest dziś w zbiorach Muzeum im. S. Fischera w Bochni. Niniejszy tekst przygotowano na podstawie maszynopisu ze zbiorów prywatnych, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Jednocześnie zaznaczamy, że jak każde źródło o charakterze wspomnień, relacji, nie jest ono wolne od błędów lub drobnych nieścisłości.