czwartek, czerwiec 20, 2024

Kaplica św. Rozalii w Bochni jest jedną z ciekawszych i ważniejszych w mieście. Jest świadectwem religijności bochnian i ich walki z nękającymi miasto epidemiami dżumy, cholery i tyfusu w XIX w. Każdego roku na początku września odbywa się uroczystość odpustowa wspominająca patronkę kaplicy - świętą Rozalię.

Kaplica św. Rozalii w BochniPołożona przy ulicy Krakowskie Przedmieście, w miejscu starej kapliczki z 1831 r. Wcześniej na tym miejscu rósł stary dąb, na którym pobożna rodzina Turków zawiesiła w 1831 r. obrazek św. Rozalii – patronki od chorób zakaźnych. Gromadzili się przy nim na modlitwę mieszkańcy Bochni podczas katastrofalnej epidemii cholery. Zwłaszcza zaraza cholery w 1849 r. dała się mocno we znaki mieszkańcom. 5 lipca tegoż roku odbyła się pierwsza procesja błagalna za przyczyną św. Rozalii – o oddalenie plagi morowego powietrza w Bochni – do górnego kościoła w Łapczycy. Po pielgrzymce i modlitwach mieszkańców zaraza ustąpiła. 

W tym samym roku z inicjatywy Józefa Fortuny wzniesiono w tym miejscu niewielką kapliczkę i umieszczono w niej wizerunek świętej przywieziony przez Józefę Stelzig z Wiednia. Syn Józefa Fortuny - Karol powiększył w 3. ćwierci XIX w.  kapliczkę, umożliwiając odprawianie w niej mszy świętych. Na północ od kapliczki usytuowano cmentarz epidemiczny, na którym grzebano zmarłych w 1831, 1849, 1864 i 1873 r. Obecnie nie zostało po nim śladu. W jego miejsce powstało osiedle, a jedyną pamiątką stało się przeniesienie nazwy św. Rozalii na cmentarz komunalny założony w 1911 r. i czynny do 1967 r. przy ulicy Windakiewicza.

Kaplica św. Rozalii jest budowlą o skromnych cechach klasycystycznych, z cegły, otynkowana, kryta dachówką. Wzniesiona na planie prostokąta z pięcioboczną absydą. W ścianach bocznych półkoliście zamknięte okna, wejście od ulicy. Dach dwuspadowy, na nim wieżyczka na sygnaturkę z latarnią i ostrosłupowym hełmem, pobita blachą. Wewnątrz płaski strop. W ołtarzu umieszczony jest ludowy obraz św. Rozalii z XIX w., odnowiony przez konserwatora sztuki Jacka Kobielę. Nad obrazem drewniany Krucyfiks i figura Boga Ojca. Po bokach ołtarza, w niszach figury Serca Jezusa i Najświętszej Marii Panny. Na ołtarzu relikwiarz z relikwiami św. Rozalii.

Kaplica była kilkakrotnie remontowana (m.in. 1970, 1977), ale dopiero ostatni, kompleksowy remont w latach 2007-2008, przywrócił ją do dawnej świetności. W jego trakcie odnowiono antepedium ołtarza, uzupełniono witraż, odczyszczono kasetę z relikwiami, odmalowano ściany wewnętrzne i elewację oraz wykonano przeszklone drzwi, które umożliwiają codzienne odwiedzanie kaplicy.

Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej kaplicy miało miejsce 7 września 2008 r., kiedy to mszę św. odpustową, przy bardzo licznym udziale mieszkańców Bochni odprawił proboszcz parafii św. Pawła ks. Jan Nowakowski.