sobota, czerwiec 15, 2024
Kaplica na Murowiance

Kaplica na Murowiance położona jest w sąsiedztwie ul. Brzeźnickiej, na stoku opadającym ku centrum miasta. Zaledwie kilkanaście metrów od niej wypływa źródełko, uważane za cudowne, z którego wodę czerpie wielu bochnian. Źródło to daje początek potokowi Murowianka - prawemu dopływowi Babicy. Legenda wywodzi nazwę miejsca i potoku od murowanej świątyni, która miała się tu rzekomo znajdować przed wiekami.

Kaplica przy ul. Kolanowskiej

Kaplica Matki Bożej Różańcowej w Kolanowie to jedna z ładniejszych kaplic na terenie miasta Bochni. Jej powstanie wiąże się bezpośrednio  z największą uroczystością na terenie powiatu bocheńskiego - koronacją obrazu Matki Bożej Różańcowej z Bochni.

Kapliczka św. Walentego w Targowisku

Przed wiekami wierzono, że dźwięk dzwonów kościelnych rozprasza burze i pioruny. Dlatego do dzisiaj można spotkać wiele pochodzących z tego okresu dzwonów, na których wyryte są łacińskie słowa "Fulgura frango" (przełamuję błyskawice). Szczególnie ważną role do spełnienia miał dzwonnik, który musiał zacząć bić w dzwony zanim chmura burzowa nie przekroczyła granicy wsi lub miasta. Rzecz jasna jednak, spiżowe dzwony ściągały pioruny, które pozbawiły życia wielu dzwonników. Przykładowo - w ciągu 33 lat w wieże kościelne Paryża uderzyło 386 piorunów, które pozbawiły życia 103 dzwonników. Ta smutna statystyka sprawiła, że w 1786 r. rada miejska zakazała bicia w dzwony podczas burzy.

Kaplica św. Rozalii

Kaplica św. Rozalii w Bochni jest jedną z ciekawszych i ważniejszych w mieście. Jest świadectwem religijności bochnian i ich walki z nękającymi miasto epidemiami dżumy, cholery i tyfusu w XIX w. Każdego roku na początku września odbywa się uroczystość odpustowa wspominająca patronkę kaplicy - świętą Rozalię.

Figura Trójcy Świętej przy ulicy Brodzińskiego

Położona po prawej stronie ul. Brodzińskiego, ok. 100 metrów powyżej skrzyżowania z ulicą Samlickiego. Niewątpliwie jedna z najpiękniejszych figur kamiennych na terenie miasta. Ufundowana została przez Annę Landowi, a wykonana w 1898 r. przez bocheński Zakład Rzeźby Artystycznej Wojciecha Samka. Odnowiona ok. 1970 r. po uszkodzeniu spowodowanym wypadkiem drogowym oraz w 2005 r.

Kaplica przy ulicy Sądeckiej

Kaplica pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa, po prawej stronie ulicy Sądeckiej, obok starego dębu – pomnika przyrody. Wybudowana w latach 50. XIX wieku przez Piotra i Annę Dębskich. Pierwotnie miała za patronkę Najświętszą Marię Pannę. Odbudowana w 1901 r. przez nowego właściciela realności Antoniego Rojkowskiego. Zmieniono wtedy patrona kaplicy na świętego Stanisława.