Wspomnienia Juliana Migdała ps "Dąb" o organizacji wywiadu AK w powiecie bocheńskim. Sporządzono  na podstawie maszynopisu ze zbiorów dawnego ZBOWiD w Bochni

W drugiej część wspomnień J. Migdał "Dąb" opisuje organizację zrzutów broni i zaopatrzenia dla AK. Z relacji dowiemy się m.in. gdzie były wyznaczone w powiecie bocheńskim miejsca na zrzuty, kto nimi kierował i dlaczego z niecierpliwością nasłuchiwano melodii "Przybyli ułani pod okienko"? No i na koniec - co stało się z zrzutem z okolic Dziewina? Zachowano oryginalną pisownię z maszynopisu ze zbiorów prywatnych autora.

Publikujemy treść maszynopisu Jana Kaczmarczyka pseud. "Wilk" (1897 – 1971). Poniższy kalendarz zdarzeń zawiera zanotowany  przez Autora spis wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej na terenie dawnego powiatu bocheńskiego. Autor był oficerem WP i instruktorem PW w Bochni do 1939 r., uczestnikiem kampanii wrześniowej, przywódcą wojskowej organizacji konspiracyjnej Związek Odbudowy Rzeczypospolitej, a od lipca 1943 r. szefem kontrwywiadu bocheńskiego obwodu AK "Wieloryb".